Please Put Your Blog's Link ;)

Tuesday, January 11, 2011

TadaBbur akhir


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu).


Zahir ayat menunjukkan supaya meminta izin terlebih dahulu sebelum memberi salam. Sebahagian ulama’ seperti al-Mawardi dan al-Alusi berpendapat jika pengunjung nampak ada orang di dalam rumah, maka mesti beri salam dahulu. Tetapi jika tidak nampak sesiapa mestilah meminta izin kemudian baru memberi salam setelah nampak ahli rumah.

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan disunatkan untuk mendahuluinya dengan salam sebelum meminta izin.

Dari Kaldah bin Hanbal, dia berkata : Sesungguhnya Shafwan bin Umayyah, mengutusnya menjumpai Rasulullah s.a.w. dengan membawa susu, beberapa za’faran dan anak rubah. Nabi s.a.w. saat itu berada di dataran tinggi Makkah, lalu saya pun masuk tanpa memberi salam, maka Rasulullah s.a.w. bersabda: “Kembalilah dan katakan Assalamu ’alaikum”. Kejadian ini setelah Shafwan bin Umayah memeluk Islam.

Dan dari Rib’i, dia berkata: “Telah bercerita kepada kami seorang dari bani ‘Amir, sesungguhnya dia meminta izin kepada Nabi s.a.w. sementara baginda berada dirumahnya, maka dia berkata: “Bolehkah saya masuk?” Maka Rasulullah berkata kepada pembantunya: “Keluarlah dan ajarkan kepadanya adab meminta izin, maka ia mengatakannya: “Katakanlah Assalaamu ’alaikum, bolehkah saya masuk?”

Dalam konteks kehidupan hari ini, meminta izin boleh difahami sebagai mengetuk pintu, membunyikan loceng dan sebagainya. Ini kerana pada zaman Rasulullah s.a.w & Sahabat r.a, rumah-rumah mereka tidak berpintu atau kadang-kala tidak berhijab langsung.
Ayat Al-Quran tidak menjelaskan berapa kali kah dibolehkan meminta izin.

Zahir ayat seolah-olah menunjukkan bahawa meminta izin sekali sahaja, dan jika tidak disahut atau tidak dibenarkan, maka pengunjung harus pulang. Mengikut situasi dan keadaan semasa, ada juga pendapat yang mengatakan boleh meminta izin sebanyak tiga kali.

Minta izin itu sampai tiga kali, jika sesudah tiga kali tidak ada jawapan maka hendaknya pulang. Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu minta izin sudah tiga kali, lalu tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang”. (Muttafaq’alaih). Hendaknya peminta izin pulang apabila permintaan izinnya ditolak, kerana Allah telah berfirman yang ertinya:

“Dan jika dikatakan kepada kamu “pulang”, maka pulanglah kamu, karena yang demikian itu lebih suci bagi kamu”. (An-Nur: 28).


semoga bermanfaat 


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...